Hei

 

 

 

Nord-Trøndelag Gymnastikk –og turnkrets inviterer til hjelpetrenerkurs og Førstehjelpskurs den 19.april 2015 i Namsos.

 

Invitasjonene ligger ute på kretsens web side:

 

 http://www.gymogturn.no/kalender/Sider/1730_Hjelpetrenerogf%C3%B8rstehjelpskurs_190415.aspx

 

 

 

 

 

Påmeldingsfrist er den 1.April 2015 for begge kursene.

 

 

Til
medlemmene i Namsos Turnforening Namsos 5.2.2015

Innkalling til årsmøte i Namsos Turnforening
25.februar 2015 kl. 19.30
Årsmøtet avholdes på Namsos Medisinske Senter, møterom 3.etg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 11.2.2015 til klubbpost@namsosturn.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut på mail senest en uke før årsmøtet.
Du kan også få kopi ved henvendelse til
klubbpost@namsosturn.no
Sakliste:
1. Godkjenning av stemmeberettige
2. Godkjenning av innkalling, sakliste og foretningsorden
3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Innkomne forslag og saker
7. Fastsetting av medlemskontingenten
8. Vedta idrettslaget budsjett
9. Valg

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret: Liv N. Tranaas, Gro Nilsen og Ingunn Bosnes

 

 

 

 

Til

 

medlemmene i Namsos Turnforening Namsos 5.2.2015

 

 

Innkalling til årsmøte i Namsos Turnforening

 

 

25.februar 2015 kl. 19.30

 

Årsmøtet avholdes på Namsos Medisinske Senter, møterom 3.etg

 

 

 

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 11.2.2015 til klubbpost@namsosturn.no

 

 

 

 

 

 

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut på mail senest en uke før årsmøtet.

Du kan også få kopi ved henvendelse til klubbpost@namsosturn.no

 

Sakliste:

 

   

 1. Godkjenning av stemmeberettige
 2.  

   

 3. Godkjenning av innkalling, sakliste og foretningsorden
 4.  

   

 5. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
 6.  

   

 7. Årsberetning
 8.  

   

 9. Regnskap
 10.  

   

 11. Innkomne forslag og saker
 12.  

   

 13. Fastsetting av medlemskontingenten
 14.  

   

 15. Vedta idrettslaget budsjett
 16.  

   

 17. Valg
 18.  

 

 

 

Velkommen til årsmøte!

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Styret: Liv N. Tranaas, Gro Nilsen og Ingunn Bosnes

 

 

 

Informasjon til medlemmene

Namsos Turnforening er en frivillig organisasjon som ble stiftet i mai 1901. Det er i dag 193 medlemmer samt 150 barn på venteliste. Styret består i dag av Liv N. Tranaas; leder, Gro N. Nilsen; nestleder og Ingunn Bosnes; styremedlem. Vara: Bjørn Terje Smistad.  Mailadresse til styret er: klubbpost@namsosturn.no

Forventninger til utøverne

 Forventninger til foresatte

Hva du kan forvente som medlem

Treningstidene sesongen 2014/2015:

Mandager:
Barn 4-5 år gruppe A og B: 1730 til 1830
Barn 6 år: 1830 til 1930
Gutter 7-9 år: 1830 til 1930
Jenter 10-11 år: 1800 til 1930
Tirsdager:
Jenter 7-9 år gruppe A: 1745 til 1845
Jenter 7-9 år gruppe B: 1845 til 1945
Gutter 10+: 1800 til 2000
Jenter 12+: 1800 til 2000

Treningstider

Nå har alle medlemmene mottatt mail ang tider for oppstart av sesongen 2014/2015

Nytt styre i Namsos turnforening

På det nylig avholdte årsmøtet ble et nytt styre enstemmig valg. Det nye styret består av:

Leder: Liv Tranaas
Nestleder: Gro Nilsen
Styremedlem: Ingunn Bosnes
Vara: Bjørn Terje Smistad

Det gamle styret ønsker det nye lykke til.

Grong sparebank og Namsos turnforening

Ved nyttårsskiftet inngikk Grong sparepank og Namsos turnforening en 3-årig samarbeidsavtale. Avtalen vil sette NTF i større stand til å planlegge prioriterte oppgaver lengre framover i tid, samt øke gjennomføringsevnen betraktelig. Mer informasjon om avtalen vil bli publisert.

 

Gymnastikkfestivalen 2014

26.-27. april

Trønderhallen (Levanger)
Logg deg på "Min side" for påmelding

Årsmøte

Torsdag 27. februar kl 1900

Det innkalles med dette til årsmøte i Namsos turnforening.
Sted: Ullvaren Næringssenter (inngang mot Vika)
Aktuelle dokumenter vil bli publisert på disse sidene forut for årsmøtet.

Juleavslutning

Tirsdag 10. desember kl 1745

Turnere samles ute i gangen, mens foresatte, besteforeldre, slekt og venner kan finne plass oppe på tribunen hvor det vil være mulig å få kjøpt kaffe og kaker. Det vil også i år bli loddsalg. Troppene vil stå for underholdningen ved å vise fram hva de har trent på. Vi holder det gående til ca 2000.

Barnas festival

30. november og 1. desember

Turnforeningen vil med dette invitere til et storslagent...

Se her for mer informasjon.

Treningstider 2013

Oppstart mandag 9. september

DagKlGruppe
Mandag 1700-1800 Turnlek 4-5 år
Mandag 1800-1900 Turnlek 6 år
Mandag 1800-1900 Gutter 7-9 år
Mandag 1730-1900 Jenter 10-11 år
Tirsdag 1800-1900 Jenter 7-9 A
Tirsdag 1900-2000 Jenter 7-9 B
Tirsdag 1800-2000 Jenter 12+
Tirsdag 1800-2000 Gutter 10+

Oppstart 2013

Vi nærmer oss oppstart av ny sesong. Turnforeningen har søkt om å få tildelt samme treningstid i Namsoshallen som forrige sesong. Den endelige fordelingen av treningstid vil bli gjort under ledelse av Idrettsrådet torsdag 29. august.

Publisering av treningstid vil da bli gjort på disse sidene samt under "Kretser og lag" i NA.